SharpCraft.se
 


Bakom SharpCraft.se står knivmakare Lars Feddersen. Under 25 års tid har han  letat efter den perfekta balansen mellan form och funktion. Knivbladets form och längd är  alltid utgångspunkten för knivens slutliga utseende, där även materialval spelar stor roll. Utmaningen är dock alltid att förena denna form med en funktionalitet  och slutprodukt som är en ergonomisk och estetisk aha-upplevelse.


Knivarna är av skandinavisk typ och till 100% handgjorda. Materialen i knivarna är uteslutande genuina naturmaterial. Knivbladen är alla anpassade för knivens ändamål, kolstålsblad, slipade rost-tröga blad eller damascsmidda blad. De knivblad han inte tillverkar själv, är tillverkade av välkända smeder i Skandinavien.


Skaften är ofta till största delen i trä, där de nordiska träslagen är dominerande. Även horn och ben, såsom älghorn, renhorn, mammutbete, buffelhorn samt andra former av liknande material, används till skaft eller del av skaft.

De senaste åren har fokus legat på halvhornsknivar där varje moment är en spännande utmaning.


Knivslidan sys för hand av vegetabiliskt garvat läder eller rårandsläder.

Även fällknivar tillverkas.


Alla knivar är unika / one of a kind.


Välkommen att ta en titt under fliken; The latest och Knives for sale på vad som är aktuellt för stunden eller ta en titt på tidigare arbeten samt närbilder av dessa under fliken Details.


Eventuella frågor besvaras genom e-mail eller telefon.Behind SharpCraft.se stands the Swedish craft man and knife maker Lars Feddersen. During a period of 25 years he has searched for the perfect balance between form and function. The shape and length of the blade are always what determine the design of the knife, and also the choice of material used for each knife. The challenge is always to combine form and functionality, ending up with an ergonomic and aesthetic sense of recollection.


The knives are of Scandinavian type and 100% handmade. The materials used are all genuine natural materials. The blade is always suited for the purpose of the knife; carbon steel, ground stainless or Damascus welded blades. The blades that he doesn’t make himself are made by well-known Scandinavian blacksmiths.


The handles are mostly of wood, where Nordic sorts of wood are predominant. Pieces of horn and bone, such as moose and reindeer horn, mammoth ivory, buffalo horn and other similar types of material, are used for the handle or part of the handle. In recent years the focus has been on half-horn knives where every moment is an exciting challenge.


The sheaths are sewed by hand from vegetable-tanned leather or rawhide.

Allso folding knives are made.


All knives are unique / one of a kind.


You are welcome to look for new pieces on page; The latest and Knives for sale, or take a look under Details for earlier knives and close-ups of these. Go to the very top of this page and You will find Your way.


Questions are answered by e-mail, or by phone.
Kniven, ett redskap för 
folk i naturliga omgivningar.

Contact
Tele; +45 56 95 86 66
Alt. Mob;+46 (0)709 11 69 96
mail
LF@sharpcraft.se
All rights reserve
Copyright
           © Lars Feddersen 2021

mailto:LF@sharpcraft.seshapeimage_2_link_0

Den senaste. Se fler bilder under fliken; “The latest”


The latest. Se more photos on page;

“The latest”